Protentokrát fakta i s kontextem

sobota 29. březen 2014 10:52

Stalo se již téměř „národním sportem“ používat argumenty typu, že za nacistické okupace bylo Čechům celkem dobře, protože se neměli až tak špatně jako třeba Poláci. Jen v posledním týdnu tuto „logiku“ uplatnila ministryně Válková a publicista Jan Urban. Posledně jmenovaný tak učinil v článku „Protektorát a fakta“, dostupném zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-urban.php.

Již první věta Urbanova textu ukazuje na (v lepším případě) nepochopení či záměrné ignorování zásadního aspektu nacistické okupační politiky v českých zemích.„Mezi roky 1939 a 1944 se počet průmyslových dělníků v protektorátu zvýšil ze 730 tisíc na 880 tisíc.“To, co autor považuje za doklad rozvoje české ekonomiky, je však zároveň dokladem devastace české inteligence a kultury.

Veškerá Urbanem popisovaná sociální opatření byla totiž podřízena primárnímu cíli – zajištění podmínek pro maximální využití průmyslového potenciálu českých zemí. Především z tohoto důvodu bylo „konečné řešení české otázky“ pragmaticky odloženo na pozdější dobu. Češi se měli stát pracovní silou. České vysoké školství bylo zcela likvidováno a počet středních škol postupně redukován s cílem dostat „rasově vhodné“ Čechy do německých škol a ostatním umožnit pouze uplatnění v manuálních profesích. To byla cena za onen glorifikovaný nárůst počtu dělníků.  

Má-li kdokoliv pochybnosti o nacistických záměrech s českým národem a nedůvěřuje-li českým historikům, kteří mohou být „zatíženi svým nacionalismem“, vřele doporučuji knihu německého autora Detlefa Brandese„Umvolkung, Umsiedlung, rassische Bestandaufnahme“. NS-„Volkstumspolitik“ in den böhmischen Ländern.

Odboj a odpor proti okupaci podle pana Urbana zřejmě ani neexistoval, proti persekuci Židů prý Češi nezvedli ani prst. Nepravdivost takového paušalizujícího tvrzení je natolik zjevná, že považuji za zbytečné vypisovat zde některé z mnoha konkrétních příkladů. Dále pan Urban uvádí:„Ano, nacistický režim vraždil a ničil české elity, vypaloval vesnice a měl v úmyslu Čechy jako národ zničit. Nikdo, ani ministryně Válková, ani to jediným slovem nezpochybňuje.“Věta „nic moc se nedělo“ může být zjevně interpretována mnoha odlišnými způsoby... Nárůst počtu dělníků a zvýšení filmové produkce byly zřejmě natolik významné, že hrozbu zničení národa lze přehlížet.

Urban pokračuje:„Nic z toho nám nedává právo lhát – či zpochybňovat zločiny vlastní vlády a příslušníků vlastního národa, ke kterým došlo při etnické čistce v letech 1945-46.“S tím lze v zásadě souhlasit, jen mi uniká, jak v boji proti bagatelizaci poválečných excesů pomůže zjevné manipulování s fakty o období nacistické okupace. Že byl „odsun“ Němců doprovázen řadou zločinů, dnes nikdo soudný nemůže zpochybnit. Ahistorické a zjednodušující výroky paní Válkové či pana Urbana však paradoxně pouze nahrávají radikálním nacionalistům a dodávají jim vítanou argumentační munici.

Rozpaky vyvolává i Urbanova snaha vyvodit jakési „morální důsledky“ pro naši současnost – máme si prý připustit, že jsme v inkriminované době selhali jako jednotlivci a jako společenství. Jak trefně poznamenal jeden z diskutérů pod Urbanovým článkem, toto dnes mohou učinit pouze někteří jedinci starší 90 let. Proč by měli lidé, kteří okupaci nezažili, cítit nějaké mindráky kvůli údajnému selhání svých předků, zůstává otázkou. A co přesně je míněno tím selháním, se také nedočteme. Snad to, že se u nás (světe div se!) našli kolaboranti. Osobně bych se velice rád dozvěděl, jak přesně selhali českoslovenští vojáci u Tobruku či na Dukle, nebo ti z domácích odbojářů, kteří v bezvýchodné situaci spáchali sebevraždu, aby neohrozili své spolubojovníky. Kdo z dnešních mravokárců by měl takovou odvahu? Já nejspíš nikoliv...

Nejvíce však zaráží fakt, že pan Urban jakožto někdejší disident podléhá tak laciným stereotypům. Vždyť i o období komunistického režimu, proti němuž se osobně vymezoval, dnes řada lidí tvrdí: „Však tehdy aspoň byla práce. A točily se pěkné filmy.“

Ondřej Kolář

Ondřej Kolář

Ondřej Kolář

kultura, školství, politika

Původem Karlovarák, absolvent Katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci, v současnosti pracující v muzejnictví.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora