Národe český, uvažuj...

neděle 20. únor 2011 12:12

Před pár dny mi několik mých známých nezávisle na sobě poslalo prohlášení s názvem „Národe český, spojme se!“, které v současné době koluje na internetu a jehož obsah ve mě vyvolává potřebu se vyjádřit.

Když už se někdo rozhodne oslovit český národ, mohl by si alespoň dát tu práci a učinit tak gramaticky a stylisticky správnou češtinou, což bohužel není případ uvedeného prohlášení. Zejména interpunkce autorovi zjevně mnoho neříká. Oproti tomu ovšem nešetří vykřičníky, silnými slovy a plamennými výzvami.

Ponechme však stranou formální podobu textu a zaměřme se na jeho obsah. Pisatel se v úvodní části snaží dokázat, že státní pokladna disponuje dostatkem peněz, které by mohly být využity k řešení problémů ve školství, zdravotnictví a dalších odvětvích. Nalezneme zde výčet státních příjmů z daní a různých dalších poplatků. Při jeho pročítání se vnucuje vzpomínka na populární definici statistiky jakožto velmi přesného součtu velmi nepřesných čísel. Prokoušeme-li se množstvím údajů, zjistíme, že autor bere v potaz pouze státní příjmy, nikoliv však výdaje, takže neuvádí, kolik ze získaných peněz stát investuje do různých rezortů.

V závěru tohoto svébytného manifestu jeho tvůrce vyzývá čtenáře, aby 1. března bojkotovali nákupy, návštěvy lékaře a sledování sdělovacích prostředků. Neuvádí však, co přesně má být účelem tohoto opatření. Píše se zde o narušení koloběhu peněz. Ale z jakého důvodu? Pouze proto, abychom naštvali „zlé“ politiky, kteří údajně ignorují potřeby národa? (Skutečně lze házet všechny politiky do jednoho pytle?)

Nelze se zbavit dojmu, že iniciátorovi celého projektu chybí základní vize. Vypočítává a kritizuje problémy, ale nenabízí koncepční řešení. Nespecifikuje, jak konkrétně může jednodenní bojkot nákupů přispět k řešení politických a ekonomických problémů. V autorově uvažování se dá dokonce vypozorovat určitý paradox: Na jednu stranu se snaží dokázat, že český stát má značné finanční prostředky, na druhou stranu ale vyzývá k akci, která povede k určitému oslabení ekonomiky, tedy i státní pokladny.

Apriorní obviňování médií z prolhanosti a politiků z hrabivosti, které svědčí o autorově tendenci ke zjednodušování a k „černobílému“ hodnocení světa, je „vyšperkováno“ tvrzením, že vláda úmyslně šíří mezi občany paniku. Nedočteme se ovšem, jak a proč tak činí.

Co dodat závěrem? Snad jen to, že si v první březnový den zajdu na nákup do nějakého velkoobchodu. Třeba tam nebudou takové fronty, pokud si lidé vezmou zmíněné prohlášení k srdci. Tedy alespoň nějaké pozitivum...

Ondřej Kolář

Ondřej Kolář

Ondřej Kolář

kultura, školství, politika

Původem Karlovarák, absolvent Katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci, v současnosti pracující v muzejnictví.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora